Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív kategorií: Státní správa

Zadávání a správa veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou vždy dobrým přínosem pro dodavatele, ale spolu s nimi vzniká i korupce, o které se v naší zemi mluví stále častěji. Zadavatelé veřejných zakázek mají možnost zadávat své zakázky na internetu prostřednictvím online formuláře.

Každý zadavatel je ale povinen se řídit zákonem o poskytování postupu o přidělení veřejné zakázky. Ať už se jedná o zakázky malého nebo velkého rozsahu, tak je vždy nutné se řídit několika pravidly o dodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zakázka musí být zadána dle zákona a musí být v souladu s platnou legislativou. Zadávání veřejných zakázek ale výrazně posiluje a rozšiřuje okruh potencionálních dodavatelů.

Podle zákona musí být dodavatel materiálu, ať už se jedná o stavební, elektroinstalační nebo o techniku vybrán dle toho, jaká je jeho nabízená cena. Pokud je cena příliš vysoká, tak není možné společnosti zakázku přidělit. Toto pravidlo platí i u stavebních společností, které budou činnost provádět. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek je využíváno nejen u nás, ale i v mnoha jiných zemích Evropské unie. Mají opravdu velký úspěch a mnoho zemí je s tímto způsobem spokojeno.

Pro zadavatele veřejných zakázek jsou k dispozici některé společnosti, které se přímo zabývají poradenstvím a problematikou v oblasti získávání veřejných zakázek.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Kontaktní místo veřejné správy

Kontaktním místem veřejné správy je samozřejmě Czech Point, který zajišťuje snadný kontakt občana s veřejnou správou. Název Czech Point je odvozen od slov Český podací ověřovací a informační národní terminál. Je to kontaktní místo, které patří veřejné správě a poskytuje občanům ověřené údaje a informace, které jsou vedené v centrálních registrech.

Do centrálních registrů totiž nemá fyzická ani právnická osoba přístup a tak je nucena si informace zjistit zde. Jedná se zejména o rejstřík trestů, obchodní rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.

Pobočky Czech Point sebou nesou opravdu řadu výhod, protože jedna urychlují zdroje informací, občané už díky nim nemusí trávit dlouhé hodiny na úřadech a úředníci mají méně práce, především sjednotily zdroje informací na jednom místě a tak každý ví, kam se má obrátit. Czech Pointy v současné době nabízejí několik desítek služeb jako je výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku nebo dokonce výpis z bodového hodnocení řidiče.

Zároveň je zde možné podávat některé žádosti jako jsou žádosti o zřízení datové schránky nebo podání podle živnostenského zákona. Dostupnost těchto Czech Pointů je velice dobrá. Najdete je zejména na pobočkách České pošty, na obecních nebo městských úřadech a dokonce i u vybraných notářů nebo na internetu. Prostřednictvím e-shopu se totiž také můžete dostat pohodlně do Czech Pointu.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Management veřejné správy

Teorii a management veřejné správy je možné studovat a to jak kombinovanou, tak i prezenční formou studia. Toto studium poskytuje vysoká škola ekonomická v Praze a ve výuce je zahrnuta celá organizace veřejné správy z pohledu současných teoretických přístupů a změn, které management správy doprovázejí.

O managementu veřejné správy bylo vydáno v současné době i několik odborných knih a učebnic, které jsou k dispozici každému, kdo má zájem se něco přiučit v daném oboru.

V současné době je management řízen podle nové koncepce, která do naší republiky přišla až koncem 20. století. V rámci této koncepce probíhá řízení prostřednictvím stanovení cílů, dochází k prověřování aktuálního stavu veřejné správy a zjišťuje odchylky od stavu, následně jsou uplatňována nápravná opatření. Tato metoda koncepce není ve světě příliš rozšířena. Uplatňují ji zejména země jako je Velká Británie nebo Spojené státy americké, kde koncepce představuje zdroj myšlenek, na jejichž základě by se měl ubírat další rozvoj státních organizací.

Samozřejmě se tato koncepce velice liší od té doposud používané. Koncepce se týká zejména úředníků, kde se klade důraz na vzdělání, které by mělo být především ekonomické nikoliv humanitní. Management veřejné správy je velice důležitým článkem pro fungování státních orgánů – úřadů.

Vložil Státní správa | Štítek , , , | Zanechat komentář

Funkce veřejné správy

Veřejná správa zajišťuje poskytování činností, které souvisejí s poskytováním veřejných služeb, s řízením veřejných záležitostí a zajišťuje záležitosti ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány i úřady, dříve byl nositelem veřejné správy jen stát, dnes tomu už tak není.

Dnes je veřejná správa rozdělena na státní správu a na samosprávu. Státní správa je činností státu, kterou provádí buď státní orgány nebo jiné orgány, na které stát přenesl pravomoci vykonávat správu. Ústředními orgány státní správy jsou především ministerstva, která mají celostátní působnost. Samospráva je určitý způsob řízení celku, kdy subjekt alespoň o některých záležitostech rozhoduje zcela sám. Výhodou samosprávy je, že je naprosto nenákladná a je mnohem efektivnější.

Samospráva se dále dělí na zájmovou a územní. Mezi funkce veřejné správy patří celkem pět funkcí, které je nutné zmínit.

První je funkce mocenská, která realizuje svoji moc pomocí právního úřadu, další je funkce ochranná nebo-li bezpečnostní, která má za úkol ochranu a bezpečnost státu, organizační, která zajišťuje státní záležitosti, regulační, která zajišťuje dohled na demokratickou společnost a nakonec je služba veřejnosti, která jedná o činnosti poskytované ve veřejném zájmu.

Veřejná správa dále zahrnuje činnost, která zajišťuje vydávání správních aktů a souhrn institucí, které tuto činnost činnost přímo vykonávají.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.