Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív kategorií: Veřejná správa

Orgány veřejné správy

Podle právních vztahů rozeznáváme správu veřejnou a soukromou. Do veřejné správy lze zařadit státní a jiné samosprávní instituce, jako jsou kraje, obce nebo veřejnoprávní fondy, rozhlas, televize nebo sociální pojišťovna apod. Mezi soukromé správy patří hlavně organizace, které jsou řízené podle obchodního nebo občanského zákona případně podle jiných předpisů, které jasně definují a regulují sdružování občanů.

Je zřizována státem za účelem správy věcí veřejných a to zejména ve veřejném zájmu.

Její orgány jsou povětšinou veleny občany v souladu s pravidly, které jsou stanoveny právním úřadem. Úkolem veřejné správy je zejména ochrana veřejného pořádku, bezpečnost a ochrana státu, zahraniční a hospodářská politika nebo sociální a zdravotní sféra. Zato soukromá správa se zaměřuje především na oblasti ze soukromých vztahů jako je správa podniková nebo správa nějakého sdružení.

Soukromá správa je řízena jak správním řádem, tak i vlastními právními akty k jejichž vydání není nutné, aby byli provozovány zákonné úpravy. Je to tedy poměrně levná a jednoduchá cesta. Veřejnou správu vykonávají orgány, které jsou touto činností pověřeny a mají své pravomoci a působnosti. Pravomoci nejsou vždy stejné a jsou jednotlivým orgánům veřejné správy přiřazovány podle potřeby. Samozřejmě jsou pravomoci a působnosti orgánů dány zákonem. Základními orgány veřejné správy je vláda České republiky, která je v tomto případě nezastupitelná a přenáší svoji působnost na jednotlivé orgány.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Organizace veřejné správy

Veřejnou správou se rozumí soustava subjektů a vykonavatelů veřejné správy. Organizace veřejné správy mohou být dvojí – funkční nebo organizační. Funkční nebo-li materiální pojetí je činnost, kterou se rozumí spravování veřejných záležitostí ve veřejném zájmu.

Organizační nebo-li materiální pojetí je soustava a struktura orgánů a subjektů, kteří vykonávají veřejnou správu. Veřejná správa se jako organizace rozděluje na dvě odvětví – státní správu a samosprávu, státní správu dále můžeme rozdělit na přímou a nepřímou zatím co samosprávu na územní a zájmovou. Organizování veřejné správy je závislé na tom, od koho je svěřená organizací moc a komu je svěřená.

Tato osoba, pak může některé akty ve veřejné správě tvořit nebo přetvářet tak, jak uzná za vhodné a pokud to bude komisí schváleno.

Základy organizace republiky jsou zaznamenány v Ústavě České republiky a to zejména pokud jde o zřizování nebo pravomoci správních úřadů. Organizaci samozřejmě tvoří stát, obce a jiné samosprávní celky – města. Vykonavateli veřejné správy jsou ministerstva, vláda, správní úřady nebo jiné subjekty, které jsou touto činností pověřeny. Organizaci a činnost veřejné správy upravuje soubor norem, jinak řečeno správní právo. Jedná se o odvětví, které je velice složité a je obsaženo v různých předpisech, zákonech nebo ve vyhláškách.

Správní právo se týká také subjektů, které jsou součástí veřejné správy a těch, kteří ve veřejné správě pracují.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , | Zanechat komentář

Elektronizace veřejné správy

Rozvoj informačních systémů veřejné správy a budování elektronizace veřejné správy prostřednictvím počítačů a moderní technologie má usnadnit občanům a podnikatelům kontakt se státem, zajistit lepší spolupráci všech orgánů veřejné správy a cílem je zpřístupnit agendy veřejné správy online.

Veřejné by tedy měli být informace o základních registrech – obyvatelé, osoby, adresy a nemovitosti, dále by měli začít fungovat datové schránky a Czech Point, který je již zaveden a sklízí jedno kladné hodnocení za druhým. V současné době proběhla anketa na téma spokojenosti s elektronizací.

Velice spokojen nebyl ani jeden občan, naopak většina občanů je nespokojena nebo je jim to jedno. Ve většině obcí ani obyvatelé nevědí co je to elektronizace nebo že se na pobočce jejich České pošty nachází Czech Point. Elektronizace má rovněž velice podpořit ICT a napomáhat k jeho rozvoji. Velkou nespokojenost vyjádřily zejména firmy a to dokonce i ty velké. Není se taky čemu divit podle posledních statistik a vyplněných dotazníků je totiž známo, že většina obyvatel tomuto systému naprosto nerozumí a co je ještě více zaráží je, že by měli být osobní údaje zveřejňovány na internetu.

To není podle lidí příliš bezpečné. Většina našich obyvatel, ale vůbec netuší, že je v republice něco takového zavedeno.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Kontrola veřejné správy

Státní orgány nebo jiné články, které jsou zákonem oprávněné mnohou uskutečňovat dozorčí nebo jiné kontrolní úkony vůči těm, kteří jsou články veřejné správy. Kontrola veřejné správy se provádí zejména prostřednictvím parlamentu nebo prostřednictvím kontroly Nejvyšším správním a kontrolním úřadem a soudní kontrolou.

Kontrola je obvykle prováděna tehdy, když na příslušný orgán přijde stížnost nebo jich přijde více a nebo je podepsána petice. Obvykle se ale jedná spíše o stížnosti. Pokud je prováděna kontrola, tak se do ní řadí i kontrola úředníků, kteří musí splňovat určitá stanoviska. Především musí mít ukončené vzdělání střední školy, zakončené maturitní zkouškou a kromě toho musí splnit ještě několik zkoušek, aby se mohl stát úředníkem – zkouška z práva Evropské unie, z příslušné právní specializace nebo ze světového jazyka.

Kontrola veřejné správy je prováděna zejména na podání stížnosti. Občan podá stížnost a patřičný orgán – zejména úředník nebo soudce prověřuje danou problematiku. Na závěr celého šetření je nutné, aby orgán podal vysvětlení za dané řízení. V zahraničí má výrazné postavení ombudsman, který je volený parlamentem a vystupuje jako mluvčí.

Občané se na něj mohou obracet, ale jen v případě, že mají pocit, že byli veřejným orgánem poškozeni ve svých možnostech a že jeho požadavky nebyli dostatečně prošetřeny nebo zohledněny.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.