Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív kategorií: Vzdělávání

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu má několik poboček. Sídlí zejména ve větších městech České republiky jako Brno, Plzeň nebo České Budějovice. Jedná se o nevládní a neziskovou vzdělávací společnost pro správu a jiné veřejné instituce.

Řídicím orgánem je správní rada, která je složená z několika zástupců jednotlivých ministerstev, svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu. Každoročně tato společnost proškolí několik stovek zaměstnanců veřejné správy v několika stovkách kurzů a seminářích. Vzdělávací centrum je z velké části financováno dotacemi ze státního rozpočtu a z menší části příjmy z vlastní činnosti, kterou společnost vykonává.

Úkolem této společnosti je zařizovat nejen školení a semináře, ale prostřednictvím školení zajišťovat informovanost o aktuální legislativě Evropské unie. Poskytuje vzdělávací služby v oblasti samosprávy a k jejímu rozvoji, zajišťuje poradenství, organizuje odborné semináře a zpracovává odborné analýzy a projekty a to nejen pro naši republiku, ale i pro zahraničí. Každý úspěšný absolvent kurzu nebo semináře obdrží akreditaci od Ministerstva vnitra, která je platná se zákony doposud vydanými. Dále je možné obdržet akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí nebo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Záleží samozřejmě na oblasti, ve které je nutné pracovníka veřejné správy proškolit a informovat ho o nových legislativách nebo jiných důležitých informacích.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Institut veřejné správy

Institut veřejné správy sídlí v Praze. Institut byl zřízen Ministerstvem vnitra a už od jeho zřízení je státní příspěvkovou organizací. Jeho hlavním úkolem je samozřejmě neustálé vzdělávání úředníků a nově je jeho novou úlohou zajišťování školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Vzdělávací kurz je samozřejmě zakončen zkouškou způsobilosti. V nabídce je několik vzdělávacích programů, které může podstoupit každý úředník bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Všechny vzdělávací kurzy jsou zajištěny prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Zároveň institut tvrdě pracuje na výrobě a zpracování vlastní studijní literatury a to nejen v podobě sešitů, ale v podobě skript nebo knih. Vydání zajišťuje vlastní vydavatelská společnost. Všechna studijní literatura je členěna do několika edičních řad, dle jejího zaměření. Zároveň je možné v Praze studovat veřejnou správu.

Cílem tohoto studia je, aby student v oboru získal znalosti nejen o veřejné správě jako takové, ale i o její organizaci a o její činnosti, o jejích pravomocech a zároveň je součástí studia základy sociologie a psychologie. Tento obor je možné studovat na CEVRO což je liberálně konzervativní akademie v Praze, je občanským sdružením, které vzniklo za účelem soustavného vzdělávání a doplňování znalostí. CEVRO dokonce vydává i vlastní časopis, který je dostupný na akademii.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Etický kodex veřejné správy

Etický kodex veřejné správy je zákonný předpis, který tvoří jakési vodítko pro chování a rozhodování orgánů a osob ve veřejné správě s důrazem na nestrannost a na čestné s slušné chování podle předpisů ke svým kolegům a k občanů republiky.

Etické kodex by měl být vytvářen kolektivně a za souhlasu všech osob, které jsou přítomny a budou se těmito kodexy v budoucnu řídit. Souhlas všech je důležitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci chápali jeho obsah, dokázali se jím v budoucnu řídit.

Neexistuje žádný vzor, podle kterého by měli být kodexy stanoveny. Důležité ale je, aby byli přesně stanoveny a zapsány, protože mohou být velice různorodé. Vzhledem k tomu, že v současné době i v minulosti došlo ke korupčnímu jednání ve státní a veřejné správě, tak ministerstvo vzneslo několik návrhů pro etický kodex úředníků a pracovníků státní veřejné správy. Pokud bude tento kodex schválen, tak je nutné, aby každý zaměstnanec ke svému zaměstnání přistupoval tak, jak je psáno jinak by mohl hrozit i finanční postih nebo ztráta zaměstnání. Cílem tohoto kodexu je, aby bylo zaměstnanci zcela jasné, jak se v některých situacích s fyzickou osobou zachovat a jak tyto situace řešit. Jedná se zejména o nátlak je strany občanů a jak s osobami jednat.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.