Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív štítků: Evropská unie

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu má několik poboček. Sídlí zejména ve větších městech České republiky jako Brno, Plzeň nebo České Budějovice. Jedná se o nevládní a neziskovou vzdělávací společnost pro správu a jiné veřejné instituce.

Řídicím orgánem je správní rada, která je složená z několika zástupců jednotlivých ministerstev, svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu. Každoročně tato společnost proškolí několik stovek zaměstnanců veřejné správy v několika stovkách kurzů a seminářích. Vzdělávací centrum je z velké části financováno dotacemi ze státního rozpočtu a z menší části příjmy z vlastní činnosti, kterou společnost vykonává.

Úkolem této společnosti je zařizovat nejen školení a semináře, ale prostřednictvím školení zajišťovat informovanost o aktuální legislativě Evropské unie. Poskytuje vzdělávací služby v oblasti samosprávy a k jejímu rozvoji, zajišťuje poradenství, organizuje odborné semináře a zpracovává odborné analýzy a projekty a to nejen pro naši republiku, ale i pro zahraničí. Každý úspěšný absolvent kurzu nebo semináře obdrží akreditaci od Ministerstva vnitra, která je platná se zákony doposud vydanými. Dále je možné obdržet akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí nebo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Záleží samozřejmě na oblasti, ve které je nutné pracovníka veřejné správy proškolit a informovat ho o nových legislativách nebo jiných důležitých informacích.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Kontrola veřejné správy

Státní orgány nebo jiné články, které jsou zákonem oprávněné mnohou uskutečňovat dozorčí nebo jiné kontrolní úkony vůči těm, kteří jsou články veřejné správy. Kontrola veřejné správy se provádí zejména prostřednictvím parlamentu nebo prostřednictvím kontroly Nejvyšším správním a kontrolním úřadem a soudní kontrolou.

Kontrola je obvykle prováděna tehdy, když na příslušný orgán přijde stížnost nebo jich přijde více a nebo je podepsána petice. Obvykle se ale jedná spíše o stížnosti. Pokud je prováděna kontrola, tak se do ní řadí i kontrola úředníků, kteří musí splňovat určitá stanoviska. Především musí mít ukončené vzdělání střední školy, zakončené maturitní zkouškou a kromě toho musí splnit ještě několik zkoušek, aby se mohl stát úředníkem – zkouška z práva Evropské unie, z příslušné právní specializace nebo ze světového jazyka.

Kontrola veřejné správy je prováděna zejména na podání stížnosti. Občan podá stížnost a patřičný orgán – zejména úředník nebo soudce prověřuje danou problematiku. Na závěr celého šetření je nutné, aby orgán podal vysvětlení za dané řízení. V zahraničí má výrazné postavení ombudsman, který je volený parlamentem a vystupuje jako mluvčí.

Občané se na něj mohou obracet, ale jen v případě, že mají pocit, že byli veřejným orgánem poškozeni ve svých možnostech a že jeho požadavky nebyli dostatečně prošetřeny nebo zohledněny.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.