Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív štítků: Ministerstva

Etický kodex veřejné správy

Etický kodex veřejné správy je zákonný předpis, který tvoří jakési vodítko pro chování a rozhodování orgánů a osob ve veřejné správě s důrazem na nestrannost a na čestné s slušné chování podle předpisů ke svým kolegům a k občanů republiky.

Etické kodex by měl být vytvářen kolektivně a za souhlasu všech osob, které jsou přítomny a budou se těmito kodexy v budoucnu řídit. Souhlas všech je důležitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci chápali jeho obsah, dokázali se jím v budoucnu řídit.

Neexistuje žádný vzor, podle kterého by měli být kodexy stanoveny. Důležité ale je, aby byli přesně stanoveny a zapsány, protože mohou být velice různorodé. Vzhledem k tomu, že v současné době i v minulosti došlo ke korupčnímu jednání ve státní a veřejné správě, tak ministerstvo vzneslo několik návrhů pro etický kodex úředníků a pracovníků státní veřejné správy. Pokud bude tento kodex schválen, tak je nutné, aby každý zaměstnanec ke svému zaměstnání přistupoval tak, jak je psáno jinak by mohl hrozit i finanční postih nebo ztráta zaměstnání. Cílem tohoto kodexu je, aby bylo zaměstnanci zcela jasné, jak se v některých situacích s fyzickou osobou zachovat a jak tyto situace řešit. Jedná se zejména o nátlak je strany občanů a jak s osobami jednat.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Elektronizace veřejné správy

Rozvoj informačních systémů veřejné správy a budování elektronizace veřejné správy prostřednictvím počítačů a moderní technologie má usnadnit občanům a podnikatelům kontakt se státem, zajistit lepší spolupráci všech orgánů veřejné správy a cílem je zpřístupnit agendy veřejné správy online.

Veřejné by tedy měli být informace o základních registrech – obyvatelé, osoby, adresy a nemovitosti, dále by měli začít fungovat datové schránky a Czech Point, který je již zaveden a sklízí jedno kladné hodnocení za druhým. V současné době proběhla anketa na téma spokojenosti s elektronizací.

Velice spokojen nebyl ani jeden občan, naopak většina občanů je nespokojena nebo je jim to jedno. Ve většině obcí ani obyvatelé nevědí co je to elektronizace nebo že se na pobočce jejich České pošty nachází Czech Point. Elektronizace má rovněž velice podpořit ICT a napomáhat k jeho rozvoji. Velkou nespokojenost vyjádřily zejména firmy a to dokonce i ty velké. Není se taky čemu divit podle posledních statistik a vyplněných dotazníků je totiž známo, že většina obyvatel tomuto systému naprosto nerozumí a co je ještě více zaráží je, že by měli být osobní údaje zveřejňovány na internetu.

To není podle lidí příliš bezpečné. Většina našich obyvatel, ale vůbec netuší, že je v republice něco takového zavedeno.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Orgán státní správy lesů

Správním orgánem lesů je nejen Ministerstvo zemědělství, ale i krajské a obecní úřady. V lesích národních parků vykonávají činnost správy orgány, které jsou stanoveny zvláštním předpisem pro plnění. Ve vojenských lesích vykonává správu Ministerstvo obrany, které touto činností pověřilo Vojenský lesní úřad.

Každá změna, která bude provedena v lese se musí hlásit na úřadu a musí být předem schválena. Pokud tomu tak nebude, tak je úřad povinen uložit pokutu až jeden milion korun majiteli lesa nebo osobě, která změnu v lese provedla. O povolení je nutné zažádat na krajském úřadu.

Pokud může být uložena každému kdo bez povolení zasahuje do plné funkčnosti lesa – jakkoli narušuje půdu nebo vykácí strom, bez povolení užívá les a narušuje jeho funkčnost, bez povolení provede těžbu stromů, které nejsou starší 80let nebo tomu, kdo neoprávněně a bez souhlasu majitele zasahuje do plné funkčnosti lesa – sbírá semena a plody stromů, kácí stromy nebo vyzvedá semenáčky a tomu, kdo jakkoli porušuje zákon a provádí činnosti v lese zakázané - zakládání ohně. V lese samozřejmě platí několik pravidel, které je nutno dodržovat.

Především je přísně zakázáno honit zvěř nebo provádět honbu. V lese je přísně zakázáno kouřit nebo stanovat bez souhlasu majitele a přísně je zakázáno zakládat v lese oheň.

Vložil Orgány státní správy | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.