Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív štítků: Státní správa

Institut veřejné správy

Institut veřejné správy sídlí v Praze. Institut byl zřízen Ministerstvem vnitra a už od jeho zřízení je státní příspěvkovou organizací. Jeho hlavním úkolem je samozřejmě neustálé vzdělávání úředníků a nově je jeho novou úlohou zajišťování školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Vzdělávací kurz je samozřejmě zakončen zkouškou způsobilosti. V nabídce je několik vzdělávacích programů, které může podstoupit každý úředník bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Všechny vzdělávací kurzy jsou zajištěny prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Zároveň institut tvrdě pracuje na výrobě a zpracování vlastní studijní literatury a to nejen v podobě sešitů, ale v podobě skript nebo knih. Vydání zajišťuje vlastní vydavatelská společnost. Všechna studijní literatura je členěna do několika edičních řad, dle jejího zaměření. Zároveň je možné v Praze studovat veřejnou správu.

Cílem tohoto studia je, aby student v oboru získal znalosti nejen o veřejné správě jako takové, ale i o její organizaci a o její činnosti, o jejích pravomocech a zároveň je součástí studia základy sociologie a psychologie. Tento obor je možné studovat na CEVRO což je liberálně konzervativní akademie v Praze, je občanským sdružením, které vzniklo za účelem soustavného vzdělávání a doplňování znalostí. CEVRO dokonce vydává i vlastní časopis, který je dostupný na akademii.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Elektronizace veřejné správy

Rozvoj informačních systémů veřejné správy a budování elektronizace veřejné správy prostřednictvím počítačů a moderní technologie má usnadnit občanům a podnikatelům kontakt se státem, zajistit lepší spolupráci všech orgánů veřejné správy a cílem je zpřístupnit agendy veřejné správy online.

Veřejné by tedy měli být informace o základních registrech – obyvatelé, osoby, adresy a nemovitosti, dále by měli začít fungovat datové schránky a Czech Point, který je již zaveden a sklízí jedno kladné hodnocení za druhým. V současné době proběhla anketa na téma spokojenosti s elektronizací.

Velice spokojen nebyl ani jeden občan, naopak většina občanů je nespokojena nebo je jim to jedno. Ve většině obcí ani obyvatelé nevědí co je to elektronizace nebo že se na pobočce jejich České pošty nachází Czech Point. Elektronizace má rovněž velice podpořit ICT a napomáhat k jeho rozvoji. Velkou nespokojenost vyjádřily zejména firmy a to dokonce i ty velké. Není se taky čemu divit podle posledních statistik a vyplněných dotazníků je totiž známo, že většina obyvatel tomuto systému naprosto nerozumí a co je ještě více zaráží je, že by měli být osobní údaje zveřejňovány na internetu.

To není podle lidí příliš bezpečné. Většina našich obyvatel, ale vůbec netuší, že je v republice něco takového zavedeno.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Funkce veřejné správy

Veřejná správa zajišťuje poskytování činností, které souvisejí s poskytováním veřejných služeb, s řízením veřejných záležitostí a zajišťuje záležitosti ve veřejném zájmu. Veřejnou správou bývají označovány i úřady, dříve byl nositelem veřejné správy jen stát, dnes tomu už tak není.

Dnes je veřejná správa rozdělena na státní správu a na samosprávu. Státní správa je činností státu, kterou provádí buď státní orgány nebo jiné orgány, na které stát přenesl pravomoci vykonávat správu. Ústředními orgány státní správy jsou především ministerstva, která mají celostátní působnost. Samospráva je určitý způsob řízení celku, kdy subjekt alespoň o některých záležitostech rozhoduje zcela sám. Výhodou samosprávy je, že je naprosto nenákladná a je mnohem efektivnější.

Samospráva se dále dělí na zájmovou a územní. Mezi funkce veřejné správy patří celkem pět funkcí, které je nutné zmínit.

První je funkce mocenská, která realizuje svoji moc pomocí právního úřadu, další je funkce ochranná nebo-li bezpečnostní, která má za úkol ochranu a bezpečnost státu, organizační, která zajišťuje státní záležitosti, regulační, která zajišťuje dohled na demokratickou společnost a nakonec je služba veřejnosti, která jedná o činnosti poskytované ve veřejném zájmu.

Veřejná správa dále zahrnuje činnost, která zajišťuje vydávání správních aktů a souhrn institucí, které tuto činnost činnost přímo vykonávají.

Vložil Státní správa | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.