Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív štítků: Úřad vlády

Ústřední orgány státní správy

Ústřední orgán státní správy je hlavní složkou státní moci, která vykonává správu na vymezeném úseku tak, aby společnost plně fungovala. Na vrcholu celé správy stojí správní úřad, kterému není nadřízen žádný orgán nebo úřad, ale pouze vláda.

Jedním z příkladů ústředního správního orgánu v republice je ministerstvo. V současné době zákon České republiky rozlišuje ústřední orgány podle toho, zda v jejich čele stojí člen vlády nebo nikoliv. Dále se rozdělují na ústřední orgány státní správy, v jejichž čele nestojí člen vlády. Sem patří zejména úřady – Český statistický úřad nebo Úřad vlády republiky či Národní bezpečnostní úřad.

V čele úřadu vždy stojí předseda, který je předem jmenován. Předsedu Statistického úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jmenuje prezident republiky. Předsedy všech ostatních úřadu jmenuje samozřejmě vláda. Všechny ústřední orgány státní správy České republiky plní v daném okruhu své působnosti úkoly, které jsou stanoveny zákonem a rovněž jsou některé z nich stanoveny v právních předpisech. Při své činnosti a rozhodování je nutné, aby se řídily zákony a usneseními vlády a ústavními zákony.

V současné době byla zrušena některá ministerstva a některé jiné ústřední orgány státní správy, jako je Komise pro cenné papíry nebo Ministerstvo informatiky a Ministerstvo pro správu majetku a privatizaci.

Vložil Orgány státní správy | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.