Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Archív štítků: Veřejná správa

Organizace veřejné správy

Veřejnou správou se rozumí soustava subjektů a vykonavatelů veřejné správy. Organizace veřejné správy mohou být dvojí – funkční nebo organizační. Funkční nebo-li materiální pojetí je činnost, kterou se rozumí spravování veřejných záležitostí ve veřejném zájmu.

Organizační nebo-li materiální pojetí je soustava a struktura orgánů a subjektů, kteří vykonávají veřejnou správu. Veřejná správa se jako organizace rozděluje na dvě odvětví – státní správu a samosprávu, státní správu dále můžeme rozdělit na přímou a nepřímou zatím co samosprávu na územní a zájmovou. Organizování veřejné správy je závislé na tom, od koho je svěřená organizací moc a komu je svěřená.

Tato osoba, pak může některé akty ve veřejné správě tvořit nebo přetvářet tak, jak uzná za vhodné a pokud to bude komisí schváleno.

Základy organizace republiky jsou zaznamenány v Ústavě České republiky a to zejména pokud jde o zřizování nebo pravomoci správních úřadů. Organizaci samozřejmě tvoří stát, obce a jiné samosprávní celky – města. Vykonavateli veřejné správy jsou ministerstva, vláda, správní úřady nebo jiné subjekty, které jsou touto činností pověřeny. Organizaci a činnost veřejné správy upravuje soubor norem, jinak řečeno správní právo. Jedná se o odvětví, které je velice složité a je obsaženo v různých předpisech, zákonech nebo ve vyhláškách.

Správní právo se týká také subjektů, které jsou součástí veřejné správy a těch, kteří ve veřejné správě pracují.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , | Zanechat komentář

Institut veřejné správy

Institut veřejné správy sídlí v Praze. Institut byl zřízen Ministerstvem vnitra a už od jeho zřízení je státní příspěvkovou organizací. Jeho hlavním úkolem je samozřejmě neustálé vzdělávání úředníků a nově je jeho novou úlohou zajišťování školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Vzdělávací kurz je samozřejmě zakončen zkouškou způsobilosti. V nabídce je několik vzdělávacích programů, které může podstoupit každý úředník bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Všechny vzdělávací kurzy jsou zajištěny prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Zároveň institut tvrdě pracuje na výrobě a zpracování vlastní studijní literatury a to nejen v podobě sešitů, ale v podobě skript nebo knih. Vydání zajišťuje vlastní vydavatelská společnost. Všechna studijní literatura je členěna do několika edičních řad, dle jejího zaměření. Zároveň je možné v Praze studovat veřejnou správu.

Cílem tohoto studia je, aby student v oboru získal znalosti nejen o veřejné správě jako takové, ale i o její organizaci a o její činnosti, o jejích pravomocech a zároveň je součástí studia základy sociologie a psychologie. Tento obor je možné studovat na CEVRO což je liberálně konzervativní akademie v Praze, je občanským sdružením, které vzniklo za účelem soustavného vzdělávání a doplňování znalostí. CEVRO dokonce vydává i vlastní časopis, který je dostupný na akademii.

Vložil Vzdělávání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Elektronizace veřejné správy

Rozvoj informačních systémů veřejné správy a budování elektronizace veřejné správy prostřednictvím počítačů a moderní technologie má usnadnit občanům a podnikatelům kontakt se státem, zajistit lepší spolupráci všech orgánů veřejné správy a cílem je zpřístupnit agendy veřejné správy online.

Veřejné by tedy měli být informace o základních registrech – obyvatelé, osoby, adresy a nemovitosti, dále by měli začít fungovat datové schránky a Czech Point, který je již zaveden a sklízí jedno kladné hodnocení za druhým. V současné době proběhla anketa na téma spokojenosti s elektronizací.

Velice spokojen nebyl ani jeden občan, naopak většina občanů je nespokojena nebo je jim to jedno. Ve většině obcí ani obyvatelé nevědí co je to elektronizace nebo že se na pobočce jejich České pošty nachází Czech Point. Elektronizace má rovněž velice podpořit ICT a napomáhat k jeho rozvoji. Velkou nespokojenost vyjádřily zejména firmy a to dokonce i ty velké. Není se taky čemu divit podle posledních statistik a vyplněných dotazníků je totiž známo, že většina obyvatel tomuto systému naprosto nerozumí a co je ještě více zaráží je, že by měli být osobní údaje zveřejňovány na internetu.

To není podle lidí příliš bezpečné. Většina našich obyvatel, ale vůbec netuší, že je v republice něco takového zavedeno.

Vložil Veřejná správa | Štítek , , , , , | Zanechat komentář
Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.