Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Úřady práce

V každém městě České republiky se nachází alespoň jedna pobočka úřadu práce. Úřad práce zajišťuje všechny úkony v oblasti zaměstnanosti, ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a vyřizuje sociální podporu při nezaměstnanosti.

Každá osoba, která je občanem České republiky, je nezaměstnaná a není studentem na střední nebo vysoké škole, tak je povinna se na úřadu přihlásit, jako osoba nezaměstnaná. Nejen že úřad vyplácí nezaměstnané osobě sociální dávky, ale platí za osobu zdravotní a sociální pojištění. Osoby musí být hlášeny na úřadu, který se nachází v okrese nebo městě jeho trvalého bydliště, úřad je členěn na krajské pobočky.

Pro nezaměstnané osoby zajišťuje úřad rekvalifikační kurzy, které jsou díky zprostředkování od úřadu levnější než kdekoli jinde. Podmínkou přijetí do rekvalifikačního kurzu je, aby byla osoba hlášena na úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání a mít kvalifikační předpoklady pro výkon profese. Po ukončení kurzu je reálná šance, že osoba snadněji najde zaměstnání v daném oboru. Na kurz se samozřejmě nedostane každý, ale pouze osoby, které projdou vstupním pohovorem. Kurzy mohou zřizovat i zaměstnavatelé pro své zaměstnance za účelem zlepšování a zkvalitňování služeb v oboru.

Po dohodě je možné, aby úřad práce částečně uhradil náklady spojené s kurzem. Úřad ale neuhrazuje náklady na mzdu, ale na cestovné nebo pojistné.

Komentáře jsou uzavřeny.

Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.