Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Organizace veřejné správy

Veřejnou správou se rozumí soustava subjektů a vykonavatelů veřejné správy. Organizace veřejné správy mohou být dvojí – funkční nebo organizační. Funkční nebo-li materiální pojetí je činnost, kterou se rozumí spravování veřejných záležitostí ve veřejném zájmu.

Organizační nebo-li materiální pojetí je soustava a struktura orgánů a subjektů, kteří vykonávají veřejnou správu. Veřejná správa se jako organizace rozděluje na dvě odvětví – státní správu a samosprávu, státní správu dále můžeme rozdělit na přímou a nepřímou zatím co samosprávu na územní a zájmovou. Organizování veřejné správy je závislé na tom, od koho je svěřená organizací moc a komu je svěřená.

Tato osoba, pak může některé akty ve veřejné správě tvořit nebo přetvářet tak, jak uzná za vhodné a pokud to bude komisí schváleno.

Základy organizace republiky jsou zaznamenány v Ústavě České republiky a to zejména pokud jde o zřizování nebo pravomoci správních úřadů. Organizaci samozřejmě tvoří stát, obce a jiné samosprávní celky – města. Vykonavateli veřejné správy jsou ministerstva, vláda, správní úřady nebo jiné subjekty, které jsou touto činností pověřeny. Organizaci a činnost veřejné správy upravuje soubor norem, jinak řečeno správní právo. Jedná se o odvětví, které je velice složité a je obsaženo v různých předpisech, zákonech nebo ve vyhláškách.

Správní právo se týká také subjektů, které jsou součástí veřejné správy a těch, kteří ve veřejné správě pracují.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Veřejná správa a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.

Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.