Orgány veřejné správy

http://uradyprace.flek.cz/ - úřady práce v ČR


Etický kodex veřejné správy

Etický kodex veřejné správy je zákonný předpis, který tvoří jakési vodítko pro chování a rozhodování orgánů a osob ve veřejné správě s důrazem na nestrannost a na čestné s slušné chování podle předpisů ke svým kolegům a k občanů republiky.

Etické kodex by měl být vytvářen kolektivně a za souhlasu všech osob, které jsou přítomny a budou se těmito kodexy v budoucnu řídit. Souhlas všech je důležitý zejména proto, aby všichni zaměstnanci chápali jeho obsah, dokázali se jím v budoucnu řídit.

Neexistuje žádný vzor, podle kterého by měli být kodexy stanoveny. Důležité ale je, aby byli přesně stanoveny a zapsány, protože mohou být velice různorodé. Vzhledem k tomu, že v současné době i v minulosti došlo ke korupčnímu jednání ve státní a veřejné správě, tak ministerstvo vzneslo několik návrhů pro etický kodex úředníků a pracovníků státní veřejné správy. Pokud bude tento kodex schválen, tak je nutné, aby každý zaměstnanec ke svému zaměstnání přistupoval tak, jak je psáno jinak by mohl hrozit i finanční postih nebo ztráta zaměstnání. Cílem tohoto kodexu je, aby bylo zaměstnanci zcela jasné, jak se v některých situacích s fyzickou osobou zachovat a jak tyto situace řešit. Jedná se zejména o nátlak je strany občanů a jak s osobami jednat.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Vzdělávání a označen , , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.

Poptáváte levné služby nebo třeba zboží za výhodné ceny? Zkuste webové stránky popt.cz, poptávka služeb za rozumnou cenu.